I Karlslunde har der i mere end 65 år ligget vores familieejede gartneri Legro, som har specialiseret sig i at producere krydderurter og salat til de danske husholdninger og restauranter. Legro har siden grundlæggelsen i 1958 været garant for høj kvalitet og en ren produktion. Men som gartner leverer vi ikke blot vitaminrigt og velsmagende grønt til de danske forbrugere. Virksomheden er også frontløber på den grønne omstilling. Hos Legro har hele processen fra jord til færdigt produkt undergået flere forandringer igennem årene, for at sikre en stadigt mere bæredygtig produktion.

Med en klar målsætning om at efterlade en klode med de bedste livsbetingelser for både planter, dyr og mennesker har vi hos Legro truffet flere klimavenlige valg. Der bruges ingen sprøjtemidler, men skadedyr bekæmpes fx med nyttedyr, altså insekter, der angriber skadedyrene. Desuden har Legro løbende investeret i bæredygtig teknologi til produktionen.

Når man producerer salat og krydderurter, skal der bruges vand – masser af vand. På Legro har vi et opsamlingssystem, som samler alt vandet fra produktionen i et lukket system, hvor det renses og genanvendes. Dette system har i høj grad været med til at nedsætte gartneriets vandforbrug. 

Ambitionen for Legro er at blive Danmarks første CO2-neutrale gartneri, og det betyder blandt andet, at vores energiforbrug kommer fra biogas og vindmøllestrøm, og at hele 87% af affaldet fra produktionen faktisk bliver genanvendt. Planterne sås i spagnumpotter, hvilket gør det muligt at kompostere overskudsplanter, og det betyder, at Legro frembringer 120 tons kompost hver måned. Komposten genanvendes, fx til fodboldbaner. Men træerne vokser ikke ind i himlen, og en 100 % bæredygtig produktion er ikke en realitet endnu. Legro køber kompost i Sverige, og når komposten graves ud, sker der en udledning af CO2. Derfor har det været ekstra vigtigt for Legro at udvikle et mere CO2-neutralt kompostsystem, hvor vi tilsætter pilebark (som har optaget en masse CO2).

Produktionen er delvist automatiseret, sådan at temperaturer, vandtilførsel og lys kan styres på en måde, så produktionen kan være næsten konstant året rundt. Planterne vokser dog en smule langsommere om vinteren, men det er naturens orden, og det skal man ikke ændre for meget ved. Man skal gøre det som i naturen – det er et gennemprøvet koncept, som Niels Høgholdt, Legros ejer og 2. generation på posten, udtrykker det. Og den sætning sammenfatter netop den respekt for naturens gang, klimavenlig produktion og mest mulig genanvendelse, som kendetegner Legros produktion – sundt, grønt og naturligt.